Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

PROIECTE

Oportunitati pe piata muncii - invatamantul
profesional si tehnic

Titlul proiectului: Oportunitati pe piata muncii-invatamantul profesional si tehnic.
Autoritatea Finantatoare: Consiliul Judetean Dolj.
   Programul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judetean Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean.
Perioada: Iunie-decembrie 2008.
Valoarea finantarii nerambursabile: 27.290,07 RON.
Justificarea proiectului:
   Invatamantul preuniversitar profesional si tehnic si invatamantul superior detin un rol cheie in procesul de dezvoltare economica si sociala care se desfasoara in Romania, prin modul in care raspund provocarilor unei societati bazate pe cunoastere, precum si procesului de globalizare.
   Comunicatul de la Helsinki reitereaza faptul ca la nivel european investitia in capitalul uman este esentiala, iar formarea profesionala reprezinta o componenta importanta a invatarii pe tot parcursul vietii.
   De aceea politicile si strategiile elaborate la nivel european si national trebuie sa aiba in vedere modernizarea invatamantului profesional pentru a permite tinerilor obtinerea de cunostinte, deprinderi si competente relevante pentru piata muncii in vederea ocuparii unui loc de munca dar si pentru invatarea pe tot parcursul vietii.
   Principalele prioritati ale modernizarii formarii profesionale la nivel european au in vedere:
- Sporirea atractivitatii si calitatii formarii profesionale;
- Impartasirea experientelor de invatare prin schimbul de bune practici si mecanisme de diseminarea cunostintelor si experientelor;
- Implicarea activa a partenerilor sociali si a tuturor actorilor implicati in formarea profesionala.
   In acest sens, implementarea proiectului "Oportunitati pe piata muncii - invatamantul profesional si tehnic" s-a realizat in concordanta cu politicile privind invatamantul profesional si tehnic la nivel international si european pentru ca s-a concentrat pe crearea unei legaturi mai stranse intre analiza ofertei si cererii de pe piata muncii si pe co-participarea la decizie a tuturor actorilor interesati.
Scopul proiectului:
   Campanii de informare a grupurilor tinta din mediul rural, despre invatamantul preuniversitar profesional-tehnic si scoala de arte si meserii, calificarile si competentele dobandite la final de ciclu scolar, in scopul constientizarii elevilor si parintilor despre avantajele si responsabilitatile alegerii unei meserii cerute pe piata muncii.
Obiectivul general:
   Sprijinirea procesului de invatamant preunivesritar profesional si tehnic, in vederea cresterii calitatii in educatie si adaptarii la standardele europene si la tendintele actuale pe piata muncii in judetul Dolj.
Obiective specifice:
 • Informarea grupurilor tinta din mediul rural cu privire la reforma din invatamantul tehnic si profesional.
 • Stimularea interesului elevilor din mediul rural, pentru a alege o forma de invatamant preuniversitar tehnic sau profesional la scoala de arte si meserii din dorinta de a dobandi competente si aptitudini necesare practicarii unei meserii cerute pe piata muncii si nu ca alternativa la esecul examenului de capacitate.
 • Dezvoltarea unui forum de idei si actiuni prin implicarea parintilor in vederea orientarii profesionale a copiilor pentru accesarea de studii preuniversitare profesionale-tehnice si in viitor studii superioare tehnice in domeniu.
Grupurile tinta carora s-a adresat:
 • elevii cuprinsi in diferite forme de invatamant gimnazial si preuniversitar din mediul rural;
 • adolescenti din mediul rural care au abandonat sistemul de invatamant fara a-si finaliza studiile preuniversitare;
 • adolescenti din mediul rural care vor sa dobandeasca competente noi sau doresc o calificare intr-o meserie deficitara pe piata muncii si nu stiu cui si unde sa se adreseze;
 • elevi si adolescenti din mediul rural care au acces limitat la informatiile despre domeniu profesional/tehnic;
Rezultatele proiectului:
 • Intelegerea sistemului de invatamant profesional si tehnic astfel incat sa devina o oferta atractiva si eficienta, capabila de a facilita invatarea pe tot parcursul vietii.
 • Explicarea strategiilor care pot fi utilizate pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la locul de munca.
 • Intelegerea contributiei programelor de modernizare pentru invatamantul profesional si tehnic si a invatamantului superior la procesul de dezvoltare economica si sociala.
 • Identificarea actiunilor ulterioare si a masurilor corective care vor fi puse in aplicare in sistemul de invatamant profesional si tehnic in scopul imbunatatirii increderii reciproce intre sistemul de educatie si formare profesionala si piata muncii.

GALERIE FOTO PROIECT

Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci TVET Popeci Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Podari Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta Seminar Salcuta
Lansare proiect 1 Lansare proiect 2 Lansare proiect 3 Lansare proiect 4 Lansare proiect 5 Lansare proiect 6 Lansare proiect 7 Lansare proiect 8 Lansare proiect 9 Lansare proiect 10 Lansare proiect 11 Lansare proiect 12 TVET Popeci 1 TVET Popeci 2 TVET Popeci 3 TVET Popeci 4 TVET Popeci 5 TVET Popeci 6 TVET Popeci 7 TVET Popeci 8 TVET Popeci 9 TVET Popeci 10 TVET Popeci 11 TVET Popeci 12 TVET Popeci 13 TVET Popeci 14 TVET Popeci 15 TVET Popeci 16 TVET Popeci 17 TVET Popeci 18 Seminar Podari 1 Seminar Podari 2 Seminar Podari 3 Seminar Podari 4 Seminar Podari 5 Seminar Podari 6 Seminar Podari 7 Seminar Podari 8 Seminar Podari 9 Seminar Podari 10 Seminar Podari 11 Seminar Podari 12 Seminar Podari 13 Seminar Podari 14 Seminar Salcuta 1 Seminar Salcuta 2 Seminar Salcuta 3 Seminar Salcuta 4 Seminar Salcuta 5 Seminar Salcuta 6 Seminar Salcuta 7 Seminar Salcuta 8 Seminar Salcuta 9 Seminar Salcuta 10 Seminar Salcuta 11 Seminar Salcuta 12 Seminar Salcuta 13 Seminar Salcuta 14
Inapoi la proiecte