Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

PROIECTE

Masuri educativ-ecologice si diseminarea
informatiilor despre ariile protejate privind
complexul lacustru Preajba-Facai

Titlul proiectului: Masuri educativ-ecologice si diseminarea informatiilor despre ariile protejate privind complexul lacustru Preajba-Facai.
www.arealprotejat.ro
Website-ul proiectului: www.arealprotejat.ro
Solicitantul: Asociatia DOMINOU, Craiova, Dolj.
Valoarea totala a proiectului: 699.331,01 RON, 165.396,86 Euro (1 Euro = 4,2282 RON).
Durata proiectului: 12 luni.
Perioada implementarii: 02.09.2010 - 01.09.2011.
Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare):
   Arie naturala protejata de interes national - COD SIT 2.394 - Aria acvatica protejata "Complexul Lacustru Preajba-Facai" conform Legii 5/2000.
Aria a fost declarata in conformitate cu Legea Consiliului Judetean Nr.26/1994.
Regiunea de dezvoltare 4 Sud - Vest.
Obiectivul general:
   Conservarea biodiversitatii, constientizarea si educarea publicului privind importanta conservarii diversitatii biologice in aria naturala protejata "Complexul Lacustru Preajba-Facai"
Obiective specifice:
 • Stabilirea masurilor de management pentru asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de interes national si comunitar din aria naturala protejata "Complexul Lacustru Preajba-Facai".
 • Cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra capitalului natural din aria naturala protejata "Complexul Lacustru Preajba-Facai", prin actiuni de informare si educatie ecologica.
Activitatile proiectului si mijloacele utilizate:
A.1. Elaborarea masurilor de management al ariei naturale protejate "Complexul Lacustru Preajba-Facai".
 • A1.1 Inventarierea speciilor de importanta nationala si comunitara de pe raza ariei protejate si evaluarea starii de conservare a acestora, stabilirea masurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stari de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de pe raza ariei naturale protejate.
 • A1.2 Cartografierea Ariei Naturale Protejate "Complexul Lacustru Preajba-Facai" - elaborarea hartilor de distributie a speciilor de importanta nationala si comunitara de pe raza ariei protejate.
 • A1.3 Consultarea autoritatilor publice locale, institutiilor cu atributii in gestionarea factorilor de mediu si altor factori interesati, elaborarea setului de masuri de management si inaintarea spre avizare a acestora la MMP, astfel incat avizarea sa aiba loc inainte de finalizarea proiectului (inainte de plata finala).
E. Constientizarea si educarea publicului cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata de interes national "Complexul Lacustru Preajba-Facai", prin actiuni de informare si educatie ecologica.
 • E.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanta nationala si comunitara din aria naturala protejata;
 • E.2 Actiuni de constientizare si informare - documentare a populatiei cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar si national, la arealul acestora si masurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stari de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de pe raza ariei naturale protejate;
  - E.2.1 Elaborarea si editarea de materiale de promovare si constientizare, cu speciile si habitatele de interes national si comunitar de pe suprafata ariei naturale protejate in vederea realizarii actiunilor de constientizare a populatiei;
  - E.2.2 Constientizarea factorilor de interes si decizionali locali - autoritati locale, institutii publice si populatie din localitatile de pe suprafata ariei;
  - E.2.3 Constientizarea tinerei generatii;
G.1.Managementul proiectului - Organizarea si Functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).
G.2.Publicitatea proiectului.
G.3.Auditul proiectului.
Rezultatele asteptate (cuantificate)::
 • 1 inventar al speciilor de importanta nationala/ comunitara din "Complexul Lacustru Preajba-Facai".
 • 1 documentatie privind starea actuala de conservare masuri ce trebuie intreprinse pentru atingerea unei stari de conservare favoravila.
 • 1 program de monitoring.
 • 1 cartografiere a ariei naturale protejate "Complexul Lacustru Preajba-Facai".
 • 9 harti de distributie a speciilor de pasari de importanta nationala/comunitara.
 • 5 harti distributie mamifere.
 • 6 harti distributie reptile.
 • 1 harta distributie amfibieni.
 • 2 harti distributie pesti.
 • Un set de Masuri de Management al ariei naturale protejate "Complexul Lacustru Preajba-Facai" - avizat de Ministerul Mediului si Padurilor.
 • Website al ariei naturale protejate Preajba-Facai.
 • 500 de pliante A4, 500 de afise A3, 250 calendare, 500 pixuri inscriptionate, 500 tricouri personalizate, 500 sepci personalizate ce vor fi distribuite in cadrul seminariilor.
 • 4 seminarii cu participarea factorilor de interes si decizionali locali - 150 persoane constientizate.
 • 8 seminarii cu reprezentanti ai tinerei generatii - 250 elevi constientizati.
 • UIP functional - dotat.
 • 6 articole in presa regionala.
 • 4 bannere amplasate in locuri cu vizibilitate maxima.
 • 1 raport audit.

GALERIE FOTO PROIECT

Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect Lansare proiect
Lansare proiect 1 Lansare proiect 2 Lansare proiect 3 Lansare proiect 4 Lansare proiect 5 Lansare proiect 6 Lansare proiect 7 Lansare proiect 8
Inapoi la proiecte