Sigla Asociatia DOMINOU

Asociatia Dominou - acreditata Erasmus+


Forum ASOCIATIA DOMINOU

PROIECTE


"Growing communities: Empowerment through social permaculture
Erasmus Programme, Key Action 2- Strategic partnership"

SVOltenia


Growing communities: Empowerment through social permaculture
Erasmus Programme, Key Action 2- Strategic partnership


Erasmus + Programme, Key Action 2- Strategic partnership


Aici se poate accesa site-ul proiectului "Growing communities: Empowerment through social permaculture"


Proiectul "COMUNITĂȚI ÎN CRESTERE: Empowerment prin permacultura socială" răspunde la două provocări importante din Europa: incluziunea socială și obiectivele de mediu și climatice, prin utilizarea unei abordări inovatoare a permaculturii sociale, grădinăritului comunitar și stiluri de viață durabile.
Aproximativ 22,4% din populația din Europa trăiește în gospodării cu risc de sărăcie sau excluziune socială, iar procentul este chiar mai mare în zonele rurale sau suburbii. Ca regiune ultraperiferică, Insulele Canare raportează 36% dintre persoanele expuse riscului de excluziune socială și sărăcie (în România 35,7%) (EUROSTAT, 2017).
Scopul acestui proiect este de a permite adulților, cu accent pe adulții vulnerabili, să dobândească un set larg de abilități, cunoștințe și competențe necesare pentru a participa activ la societatea modernă într-o perspectivă pe tot parcursul vieții, cum ar fi gândirea critică, conștientizarea civică și de mediu, alimentația autonomie și învățare pentru stiluri de viață sănătoase.
Proiectul consolidează eforturile a 3 organizații din Spania (EDUPLUS), Germania (Kulturlabor - Try & Error) și România (Asociația DOMINOU). Parteneriatul va lucra în comun la dezvoltarea a 3 rezultate intelectuale:
1. Un model educațional european care să permită educatorilor adulți să învețe cursanții, inclusiv adulții din medii defavorizate, să devină adevărați factori de schimbare în comunitățile lor locale.
2. Instrumente de învățare - un set de materiale de instruire și de învățare auto-ritmate (OER) care sprijină grupurile dezavantajate și educatorii de adulți în implementarea proceselor comunitare transformative.
3. Un program de implicare pentru a spori motivația pentru participarea în societate a 60 de adulți, cu accent pe cei cu mai puține posibilități, care vor face schimb de experiență în timpul microformărilor și activităților sociale cu colegii.
Proiectul oferă soluții inovatoare cu privire la modul de proiectare a comunităților și mediilor rezistente prin permacultură socială. Aplicarea proiectării sistemului de permacultură în mediile naturale înseamnă că acestea vor fi mai rezistente la schimbările climatice și la alte schimbări. Aplicarea permaculturii sociale la nivel social împuternicește oamenii și comunitățile să dezvolte relații benefice cu ecosistemele care ne susțin și să reziste mai bine șocurilor și perturbărilor.
Pentru a atrage părți interesate care să folosească rezultatele proiectului nostru, vom organiza o conferință europeană în Spania pentru minimum 50 de participanți. Rezultatele proiectului vor rămâne deschise pentru utilizare de către toate publicurile interesate și după încheierea proiectului.

Prezentare video


Inapoi la proiecte