Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

CURS DE CALIFICARE PROFESIONALA

Vizitatori online - 1  
Record vizitatori online - 20
IP-ul tau este: 18.205.26.39

LUCR{TOR #N CULTURA PLANTELOR

Asociatia DOMINOU, inmatriculata in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor cu nr. 16/55/23.01.2019, organizeaza cursuri calificare pentru :
Ocupatia:LUCR{TOR #N CULTURA PLANTELOR
Cod COR: 6111.1.1.
Descrierea ocupatiei:

Cursul este util ]i necesar agricultorilor ]i lucr[torilor @n culturi de c`mp ]i legumicultur[ care realizeaz[ lucr[ri agricole de preg[tire a solului, @ns[m`n\area, plantarea, cultivarea ]i recoltarea culturilor de c`mp: gr`u, porumb, orz etc., sau legumelor: cartofi, varz[, ardei, ceap[ etc., stabilesc suprafa\a culturilor ]i asigur[ aprovizionarea cu semin\e, @ngr[][minte, ].a. Ocupa\ia presupune competen\e referitoare la amplasarea culturilor, producerea r[sadurilor, plantarea ]i @ntre\inerea adecvat[ a culturilor. Pe baza certificatului pute\i comercializa produsele ob\inute prin @nfiin\area unui P.F.A. (persoan[ fizic[ autorizat[), A.I. (activititate independent[) sau unei alte forme de organizare juridic[. Certificatul ob\inut constituie un avantaj @n plus la @ntocmirea dosarelor aferente cererilor de finan\are pentru M[sura 141 ]i M[sura 112 din cadrul Programului Na\ional de Dezvoltare Rural[ (PNDR)..   

Obiective:

Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

   
Competente dobandite:
Conditii de acces:
Documente necesare la inscriere:
Programul cursului este structurat in trei sectiuni:
Durata cursului: 360 ore.
Pretul cursului: 700 RON.
Modalitati de inscriere:
 • La punctul de lucru al asociatiei, Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj
 • Email: asociatiadominou@yahoo.com
 • Sau completati FORMULARUL DE CONTACT ON-LINE.

 • In pretul cursului sunt incluse: prestatia lectorilor, suportul de curs, CD cu materiale pentru studiu, pauze de cafea, certificatul de absolvire.
  Locul de desfasurare:
  Partea teoretica se desfasoara la Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj, iar partea practica in unitati de profil.
  Certificat

  Certificat calificare
  In urma absolvirii examinarii finale, dupa 20 de zile de la data examenului final vi se va elibera CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALA eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Socialale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale, prin ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de suplimentul descriptiv al certificatului, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

  Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!
  Inapoi la cursuri