Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

CURSURI

LEGUMICULTOR

Asociatia DOMINOU, inmatriculata in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor cu nr. 16/53/23.01.2019, organizeaza cursuri de specializare pentru :
Ocupatia:LEGUMICULTOR
Cod COR: 611103
Descrierea ocupatiei:

Ocupa\ia se adreseaz[ celor care se ocup[ cu activitatea de cultivare a legumelor prin crearea unor condi\ii de via\[ corespunz[toare plantelor în scopul realiz[rii de produc\ii în vederea valorific[rii ]i a consumului.
Ocupa\ia presupune o sfer[ larg[ de competen\e aferente în prelucrarea solului, înfiin\area culturilor, realizarea produc\iei ]i a valorific[rii ei în condi\ii profitabile.    

   
Competente dobandite:
 • Stabilirea amplasamentului ]i a structurii culturilor legumicole.
 • Aprovizionarea cu materii prime ]i materiale (semin\e, material s[ditor, îngr[][minte, pesticide).
 • Producerea materialului s[ditor.
 • Preg[tirea terenului pentru înfiin\area culturilor legumicole de c`mp.
 • Înfiin\area culturilor legumicole de câmp.
 • Executarea lucr[rilor de între\inere a culturilor legumicole.
 • Asigurarea recolt[rii produselor legumicole ]i desfiin\area culturii.
 • Stocarea ]i depozitarea produc\iei legumicole pentru valorificare ]i consum
 • Comunicarea la locul de munc[.
 • Munca în echip[.
 • Aplicarea N.P.M. ]i N.P.S.I.
   
Documente necesare la inscriere:
 • cerere de inscriere.
 • copie act de identitate BI/CI.
 • copie certificate nastere.
 • copie certificat de casatorie/divort (pentru doamne).
 • copie dupa ultimul act de studiu sau foaia matricola (]coala general[ incomplet[).
 • adeverin\[ medical[ (specificat "clinic s[n[tos").
 • taxa de @nscriere 200 lei .
Programul cursului este structurat in trei sectiuni:
 • sesiuni de formare "FACE to FACE" cu prezen\a @n sala de curs - 50 ore.
 • sesiune de instruire practic[ - studiu individual ]i rezolvare de teme specifice - 100 ore.
 • sesiune de evaluare final[ a cursului prin acordarea de note de c[tre o comisie de examinare, pe baz[ de examen scris gril[ ]i a unei lucr[ri practice executate de cursant.
Durata cursului: 360 ore.
Pretul cursului: 700 RON.
Modalitati de inscriere:
Email: asociatiadominou@yahoo.com
Sau completati FORMULARUL DE CONTACT ON-LINE.
In pretul cursului sunt incluse: prestatia lectorilor, suportul de curs, CD cu materiale pentru studiu, asistenta pentru pregatirea practica, certificatul de calificare.
Locul de desfasurare:
Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj.
In urma absolvirii examinarii finale, dupa 20 de zile de la data examenului final vi se va elibera CERTIFICATUL DE SPECIALIZARE eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Socialale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale, prin ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de suplimentul descriptiv al certificatului, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!
Inapoi la cursuri