Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

CURSURI

Vizitatori online - 1  
Record vizitatori online - 20
IP-ul tau este: 18.205.26.39

COMPETEN|E ANTREPRENORIALE

Asocia\ia DOMINOU, @nmatriculat[ @n Registrul Na\ional al Furnizorilor de Formare Profesional[ a Adul\ilor cu nr. 16/851/25.07.2018, organizeaz[ cursuri de specializare pentru :
Ocupatia: COMPETEN|E ANTREPRENORIALE.
Cod N.C/COR: -
Descrierea ocupa\iei:

Aceste competen\e antrepernoriale se refer[ la capacitatea unui individ de a identifica oportunit[\i pentru activit[\i personale, de a pune ideile @n practic[, cuprinz`nd o fresc[ a problematicii, care s[ arate contextul @n care oamenii tr[iesc ]i lucreaz[, cum ar fi o bun[ cunoa]tere a mersului economiei, a oportunit[\ilor ]i provoc[rilor cu care se confrunt[ un angajator sau o organiza\ie. Indivizii trebuie s[ fie, de asemenea, con]tien\i de latura etic[ a spiritului @ntreprinz[tor ]i de faptul c[ pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comer\ul cinstit sau ac\iunile sociale. Deprinderile se raporteaz[ la capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce ]i delega, analiza, comunica, raporta, evalua ]i @nregistra, reprezentare efectiv[ ]i negociere, precum ]i capacitatea de a lucra at`t individual c`t ]i @n echip[. O atitudine antreprenorial[ se caracterizeaz[ prin ini\iativ[ ]i o atitudine proactiv[ @n via\a personal[ ]i social[ la fel ]i @n timpul orelor de lucru.

#n timpul cursului se are @n vedere abordarea urm[toarelor teme:
Documente necesare la inscriere:
Programul cursului este structurat in trei sectiuni:
Durata cursului: 60 ore.
Pretul cursului: 700 RON.
Modalitati de inscriere:
Email: asociatiadominou@yahoo.com
Sau completati FORMULARUL DE CONTACT ON-LINE.
In pretul cursului sunt incluse: prestatia lectorilor, suportul de curs, CD cu materiale pentru studiul ON-LINE, pauze de cafea, asistenta pentru elaborarea Proiectului de absolvire, certificatul de absolvire.
Locul de desfasurare:
Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj.
In urma absolvirii acestui curs se elibereaza CERTIFICATE recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Inapoi la cursuri